4 Eylül 2013 Çarşamba

***

İmam İbnu'l-Kayyim (rahimehullah) şöyle diyor:

"Çocuğunun eğitimini ihmal eden kimse çocuğuna faydalı olmamış, gayet kötü davranmış olur. Çocukların birçoğunun kötülükleri, ana-babaları tarafından, onların çocuklarını ihmal etmesi, dinin farzlarını ve sünnetlerini öğretme hususunu kendi haline bırakmalarından kaynaklanır. Daha küçükken onları zayi etmişler böylelikle çocuklar büyüdüklerinde ne kendilerine, ne de ana-babalarına faydalı olmamışlardır.

Nitekim bir çocuk babasını şöyle diyerek ayıplayıp azarlamıştır:
"Sen küçükken beni ihmal ettin ben de büyüyünce sana asi oldum. Sen beni küçükken zayi ettin ben seni ihtiyarlayınca zayi ettim."

Çocuğun en çok ihtiyaç duyduğu şey ahlakına özen gösterilmesidir. Zira çocuk eğitimcinin küçüklüğünde kendisini alıştırdığı şeyler üzere, öfke, husumet, acelecilik, hafiflik, umursamazlık, hiddet, açgözlülük gibi haller üzere yetişir. Büyüyünce de bunları telafi etmesi zorlaşır ve bu ahlaklar onda artık ayrılmaz birer sıfat, adet halini alır. Bunun nedeni kendisine verilmiş olan eğitimdir. Bu sebeple çocuğun akletmeye başladığında eğlencenin, batılın, şarkı-türkünün olduğu meclislerden, ahlaksız sözleri, bidatleri ve kötü konuşmaları işitmekten uzak tutulması gerekir. Çünkü böyle şeyler kulağına takıldığı zaman büyüyünce bunlardan ayrılmak zorlaşır. Velisinin de çocuğu bunlardan kurtarması güç hale gelir. Ayrıca velisinin çocuğu başkasından birşeyler almaktan gayet uzak tutması, sakındırması gerekir. Çünkü çocuk almayı alışkanlık haline getirirse artık bu onda bir tabiat halini alır ve verilmeden alarak yetişir. Yalan söylemekten ve hıyanetten en ölümcül zehirden sakındırdığından daha fazla sakındırmalıdır. Kolaylıkla yalan söylemeye ve hainlik etmeye başladığı an dünya ve ahiret saadeti bozulur ve bir çok hayrı yitirir. 

Tembellikten, avarelikten, lüks ve müreffeh yaşantıdan uzak tutmalı bunların zıtlarına tutunmalıdır. Çocuğu gecenin sonunda uyanmaya alıştırmalıdır. Çünkü bu vakit, ganimetlerin pay edildiği, ödüllerin dağıtıldığı bir vakittir. Kimi çok alır kimi de az... Daha küçükken bunlara alışırsa, büyüyünce daha kolay olur.
 Çocuğu aklına ve bedenine zarar veren yiyeceklerden, içeceklerden, okuduğu, dinlediği ve gördüğü haramlardan da uzak tutmalıdır. Çünkü bunlar dünya ve ahirette helakine sebeptir."